Всички поръчки в сайта могат да бъдат направени и на телефон: 0877535233 или на имейл: pgplamen@sukibaits.com

Риболов на щука 2

Качена от Риболов16.08.2013 . .

Разширете своя хоризонт

Във водоеми, където често колегите ловят хищника от лодка, те залагат примамката или ловят на дистанция на не повече от 20 метра от брега. В някои моменти на тези места не може да бъде закачена нито една щука. Други с помощта на вятъра и вълните, монтирайки плувка с малко платно, отнасят стръвта доста навътре и успяват да закачат един или два екземпляра. В друг случай е точно обратното. В малките езера или например някое малко блато риболовците замятат стръвта точно в неговия център, защото предполагат, че рано или късно щуката ще мине оттам. В свободното водно пространство този хищник почти не се задържа и по тази причина най- резултатно е "опипването" на бреговата зона с малка силиконова рибка или друга изкуствена примамка. Добрите участъци са в близост до потопени дървета, тръстика, папур или водна лилия, гъсто обрасла в даден район.

Естествено, в тези места ние трябва да бъдем по-упорити и настоятелни, като преди всичко разчитаме не толкова на късмета, колкото на собствения си опит и умения. Стараем се нашето присъствие да не бъде забелязано от лошо подаване, шумни действия или пък отразената ни сянка върху водната повърхност. Силуетът, движещ се по брега с гръб към слънцето, действа като отрова на рибите и носи отрицателни емоции.

Имитирайте естествената храна

В малките гробници, където се движат най-едрите щуки, голяма силиконова рибка с яркочервена окраска често подвежда хищника, но не дава добър резултат. За успешен улов се нуждаем да разберем коя е най-честата плячка на щуката и да се опитаме да я имитираме. Например във водоеми, където нейна жертва е основно костурът, добър резултат дават примамки, имитиращи именно неговата окраска. Ако пък това е бабушката - примамката е с по-светъл цвят и т.н.

Изберете фин такъм

В повечето книги и ръководства по спортен риболов пише, че най-подходящото за нея оборудване включва твърда пръчка и влакно с диаметър 0,35¬0,40. В редки случаи действително се налага употребата на такава линия. В малки езерца или блата спокойно можем да извадим 5-килограмова риба с влакно 0,25 и тънък мета-лен повод с издръжливост до 5 кг независимо дали мястото е опасно и с много закачки. В язовири и по-големи водни пространства най-подходящо е влакно с диаметър 0,30 милиметра. Независимо от този диаметър не е нужна употребата на пръчка с тежест на замятане по-голяма от 40 до 80 грама, защото и мекият фидер със своята параболична акция успява бързо да измори и едрите екземпляри.

Закачайте правилно стръвта

Ако ловим с кука, чиято големина е 2/0, трябва да оставяме повече време на щуката да преглътне своята плячка. Ловейки в близост до препятствия, има голяма вероятност куката да се забие някъде още преди да бъде атакувана. При потънали дървета най-подходяща е системата с моментално самозасичане, с помощта на

две тройки, закрепени от двете страни на примамката. За по-голяма сигурност след потъването на плувката броим бързо до 10 и тогава засичаме. В повечето случаи куката се забива в устата и дребните екземпляри почти без наранявания могат да бъдат пуснати обратно във водата. Но това преди всичко зависи от професионализма на риболовеца.

Въдете сигурни в собствените си умения

Това е най-важното при риболова. Ако сме сигурни в избора си на подходящата стръв, с по-голямо старание ние замятаме, водим или пък наблюдаваме примамката. Подхождайки с нужната концентрация, винаги можем да разчитаме на успех. Към новите техники трябва да превъзмогнем първо вътрешните си разногласия, защото само тогава извадената риба ще срути всички прегради.